ทร. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19”

 

กองทัพเรือ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดเช้าสัตหีบ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งให้มีการปิดตลาดเช้าสัตหีบ และสถานประกอบการโดยรอบตลาดเช้า การนี้ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ร่วมประชุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นการเร่งด่วน และได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ โรงพยาบาล กม.10 และเทศบาลเมืองสัตหีบ ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบบเชิงรุกจากกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นพ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างที่ประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณตลาดเช้าสัตหีบ ทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงได้ประกาศมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้

1. ผู้ประกอบกิจการในตลาดเช้าทุกรายต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าภายในตลาด พร้อมทั้งจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้บริการทุกร้าน

2. ผู้ประกอบกิจการในตลาดเช้าจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายเท่านั้น ห้ามวางบนพื้นโดยเด็ดขาด

3. ลูกจ้างทุกคนต้องแสดงหลักฐานการเฝ้าระวังอาการ จำนวน 14 วัน จากสาธารณสุข อำเภอสัตหีบ ก่อนเข้าภายในตลาด

4. ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง สวมแมส และล้างมือเป็นประจำ

โดยให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากพบผู้ใดฝ่าฝืนจะขอเชิญออกจากตลาดเช้าทันที

โดยในวันนี้ (25 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. หน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ได้นำกำลังพลจากฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ และตำรวจภูธรสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดตลาดสัตหีบ ฉีดน้ำล้างถนน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ โดยมีแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาช่วยประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่รอบตลาดสัตหีบ โดยมีพลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และพันตำรวจเอกปัญญา ดำเล็ก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Related posts