เจียไต๋ มอบเมล่อน เสริมกำลังใจต้านโควิด-19 สนับสนุนภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

คณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เดินหน้าโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและเสริมเกราะป้องกันโควิด-19 ให้ชุมชนและสังคมไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันภายใต้แนวคิดซีพีร้อยเรียงความดี โดยครั้งนี้ ได้ส่งมอบกำลังใจเพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการมอบผลิตผลสดเมล่อนมรกต เจียไต๋ ฟาร์ม จำนวน 500 ผล โดย นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Related posts