ศย.กลาง ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเยาวชนและครอบครัวนิวซีแลนด์

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนและครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์ อบรมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom และ Facebook live ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

วันนี้ (9 ก.ค.64) เวลา 08.45 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบไปด้วย ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว อธิบดีกรมพินิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นจำนวนกว่า 700 คน

การบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

Phil Dinham OBE Director youth Justice System Development, Orango Tamariki

His Honour Judge Walker Principal Youth Court Judge

Assistant Commissioner,Bill Searle New Zealand Police

Senior Sergeant Caroline Bailey, acting Manager Youth and Schools, Community Partnership and Prevention, New Zealand Police

ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง ถึงที่มาของระบบยุติธรรมสำหรับเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด์ บทบาทหน้าที่ของตำรวจและผู้พิพากษาในคดีเยาวชน การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด บทบาทของการประชุมกลุ่มครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชน สิทธิของผู้เสียหายในคดีเยาวชน สถิติและแผนงานในอนาคต เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพในองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการคดีและกระบวนวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวให้มีมาตรฐานสากล

Related posts