ราชทัณฑ์” พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,072 ราย

“ราชทัณฑ์” เผย พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,072 ราย เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ชี้ รีบรักษา-รับยาเร็ว ช่วยลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ดี พร้อมสั่งเข้ม เจ้าหน้าที่ทุกราย ต้องตรวจเชื้อก่อนเข้าเรือนจำทุกครั้ง

วันนี้ (23 ก.ค.64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,072 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 1,001 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 71 ราย) หายป่วยเพิ่ม 194 ราย รวมยังมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 5,187 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 13

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ มีเรือนจำสีขาวที่ปลอดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน เรือนจำสีแดงก็เพิ่มขึ้น 1 แห่งเช่นกัน จากเรือนจำจังหวัดปทุมธานีที่พบการแพร่ระบาด ส่งผลให้จำนวนเรือนจำสีขาวรวม 112 แห่ง และเรือนจำสีแดง 22 แห่ง สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างรักษา แบ่งเป็นกลุ่มสีเขียว 84.3% สีเหลือง 15.3% และสีแดง 0.4% มีผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมแล้ว 36,864 ราย หรือ 86.9% ของผู้ติดเชื้อสะสม 42,445 ราย และมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.1% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า ด้วยสถานการณ์ภายนอกที่พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งมีความเสี่ยงมากขึ้น กรมราชทัณฑ์ ได้ยกระดับมาตรการที่เข้มข้นในการป้องกัน โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ทั้งในเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ยิ่งในเรือนจำสีแดงที่แพร่ระบาดเดิมต้องเร่งค้นหาและคัดแยกผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรค สามารถควบคุมการระบาดและกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและมีเรือนจำที่พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ ซึ่งจากดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว และได้รับยาทันเวลา จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้อย่างมีนัยสำคัญ อันจะช่วยลดผู้ป่วยอาการหนัก และลดความสูญเสียได้ในท้ายที่สุด

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้กำชับแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยก่อนการเข้าปฏิบัติงานจะต้องตรวจหาเชื้อพร้อมยืนยันผลว่าไม่ติดเชื้อทุกครั้ง และในเรือนจำสีแดงจะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนออก เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าและออกจากพื้นที่แพร่ระบาด โดยในระหว่างพักเวร หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องป้องกันตนเองจากเชื้อตามมาตรการ D-M-H-T รวมถึงมาตรการอื่นๆ ของกรมราชทัณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

Related posts