“ป่อเต็กตึ๊ง” มอบวิกผมสำเร็จรูป เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวหินกอง สู้ภัยโควิด-19

 

“ป่อเต็กตึ๊ง” เร่งช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19 มอบวิกผมสังเคราะห์ (สำเร็จรูป) เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และเร่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวหินกอง สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก นำทีมสังคมสงเคราะห์มอบวิกผมสังเคราะห์ (สำเร็จรูป) ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างความมั่นใจ ใส่ใจสุภาพสตรี” (นำร่อง) จำนวน 300 ชิ้น แบ่งออกเป็นวิกผมผู้หญิง 250 ชิ้น และ วิกผมผู้ชาย 50 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 66,000 บาท โดยมี นางอนันทิยา พุ่มเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก นางบุปผาชาติ ขุนอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน นางพรจันทร์ สัยละมัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และนางอรวรรณ เมืองสำราญ หัวหน้างานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

และในวันเดียวกันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,800 ซอง ปลากระป๋อง 500 กระป๋อง ผักกาดดอง 240 ซอง น้ำมันพืช จำนวน 60 ขวด และน้ำปลา จำนวน 60 ขวด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 41,461 บาท โดยมี นายวชิระ ทั่งสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหินกอง และนายธีรไชยเดช วงศ์ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ปรับแผนการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั้งในส่วนของประชาชน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดตั้งโรงครัวที่มูลนิธิฯ ประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบ รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท

ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ – ผู้ประสบภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

Related posts