The Media ร่วมกับ MTPS มอบเตียงกระดาษ ให้รพ.สนาม-ศูนย์พักคอยดูแลผู้ป่วยโควิด-19

 

หลักสูตร The Media ร่วมกับ บริษัท MTPS จำกัด ส่งต่อความห่วงใยในภาวะเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้โรงพยาบาลทั้งหลายเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพื่อจัดสร้าง รพ.สนาม และศูนย์พักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

ทางหลักสูตร The Media และ บริษัท MTPS จำกัด จึงให้การสนับสนุนมอบเตียงสนามกระดาษให้ 1.สภากาชาด จ.อ่างทอง 20 เตียง พร้อมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค 5 เครื่อง 2.ชุมชนคลองด่าน จ.สมุทรปราการ 30 เตียง พร้อมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค 5 เครื่อง 3.จ.อยุธยา กลุ่มอโยธยากรุ๊ป 25 เตียง พร้อมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ 5 เครื่อง 4.อบจ.ปทุมธานี พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง 20 เตียง และ5.จ.อยุธยา หลวงลุงสิงห์ วัดสามบัณฑิต 25 เตียง พร้อมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ 5 เครื่อง

Hits: 71

Related posts