“ศาลภาษีอากรกลาง” ย้ายที่ทำการใหม่ ไปศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร A พร้อมให้บริการ 2 ส.ค.นี้

 

วันนี้ (2 ส.ค.64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีมติให้ย้ายที่ทำการ “ศาลภาษีอากรกลาง” โดยย้ายจากที่ตั้งเดิม ณ อาคารศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร ไปยังที่ทำการใหม่ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ เพื่อให้ศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งเป็นศาลชำนัญพิเศษ สามารถให้บริการประชาชน ณ พื้นที่เดียวกันกับศาลชำนัญพิเศษอื่น อาทิ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลล้มละลายกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

“ศาลภาษีอากรกลาง” ได้ย้ายทำการใหม่ไปยังศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ แล้ว โดยตั้งอยู่อาคาร A เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 ซึ่งที่ทำการใหม่นั้นเป็นการย้ายที่ตั้งถาวรโดยศาลภาษีอากรกลาง พร้อมให้บริการประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้สิทธิทางศาล หรือติดต่อราชการศาล ณ ที่ทำการใหม่ดังกล่าว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้มาติดต่อราชการศาลภาษีอากรกลาง มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-142-7332

Hits: 39

Related posts