ทร. เดินหน้าช่วยเหลือปชช.เคลื่อนย้าย รับ-ส่งผู้ป่วยโควิดตลอด 24 ชม.อย่างต่อเนื่อง

 

“ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง”

ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ แบบ Call Center ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ มาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบันนี้ ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือทั้ง 6 จุด ได้ดำเนินการประสานและให้ความเหลือประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนผู้ป่วย COVID-19 ฉุกเฉิน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยกรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางบก และเรือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางน้ำ ในกรณีที่เส้นทางการรับผู้ป่วยที่พักอาศัยติดแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หมายเลขโทรศัพท์ 02-475-5238 และ 02-475-5499 โดยในวันนี้ได้ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 5 เที่ยว 7 ราย ซึ่งได้รับผู้ป่วยจากเขตต่างๆไปยังโรงพยาบาลสนาม และรับผู้ที่รักษาหายกลับไปยังบ้านพัก

สำหรับศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.จนถึงปัจจุบัน แบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ รับเรื่องราวร้องทุกข์ 112 ครั้ง ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ 28 ครั้ง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 ครั้ง นำส่งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 60 ราย

โดยนอกจากศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลแล้ว กองทัพเรือยังได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการฯในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง มีฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 038-438-474 และ 038-438-163 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ได้แก่ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 2 คัน และรถตู้โดยสาร 2 คัน

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด มีกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นหน่วยรับผิดชอบ พื้นที่ จ.จันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-312-172 และ 039-447-1440, พื้นที่ จ.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 039-312-172, พื้นที่ในทะเล หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน 1 รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 039-518-519 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 42 คัน เรือ 4 ลำ ได้แก่ มีรถโดยสารขนาดใหญ่ 14 คัน รถโดยสารขนาดเล็ก 18 คัน รถบรรทุก 10 คัน เรือหลวงตากใบ เรือ ต.113 เรือ ต.237 และเรือ ต.272

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่ จ.สงขลา มีทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 074-325-804-5 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 3 คัน ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 3 คัน

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา มีทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-391-598, พื้นที่จังหวัดพังงา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-453-354 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 8 คัน เรือ 6 ลำ ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 4 คัน เล็กบรรทุกเล็ก 4 คัน เรือหลวงชลบุรี เรือหลวงมันใน เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือ ต.233 และเรือพยาบาล 2 ลำ

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่ จ.นราธิวาส มีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 073-565-3677 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ได้แก่ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 4 คัน

Related posts