รมว.คลัง เปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น    

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ของกรมธนารักษ์ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

กรมธนารักษ์ มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โดยเฉพาะทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย เงินตราไทยสมัยต่าง ๆ และทรัพย์สินมีค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

โดยที่ปัจจุบัน กรมธนารักษ์ มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย เหรียญกษาปณ์ และวิถีชีวิตชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุใจกลางเมืองขอนแก่นแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเงินตราไทยและเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับชาวเมืองขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยได้ออกแบบและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้หมดสัญญาเช่าและธนาคารแห่งประเทศไทยส่งคืนที่ราชพัสดุพร้อมอาคารให้แก่กรมธนารักษ์ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อการใช้งาน มีพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน ที่จะได้เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ภายในอย่างเท่าเทียมเพื่อคนทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคาร 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 มีพื้นที่ 1,130 ตารางเมตร ประกอบด้วย โถงพิพิธภัณฑ์เพื่อกิจกรรมอเนกประสงค์ พื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ประชาสัมพันธ์ ห้องกิจกรรม หรือ work shop ห้องสมุด ร้านขายของที่ระลึก และห้องปฐมพยาบาล

ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ 1,095 ตารางเมตร ประกอบด้วย นิทรรศการธนารักษ์พัฒนา นิทรรศการเงินตราไทย และเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการจัดแสดงเงินตรา และเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ประกอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นที่บอกเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองขอนแก่นตั้งแต่ยุคปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน ที่จังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสมาร์ต ซิตี้

 

 

Related posts