“EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ กฟผ. – ม.เชียงใหม่ จัดคิวเข้ม 10 ทีมสุดท้าย

 

 

กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมออนไลน์ โครงการ EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ ส่งเสริมพัฒนาทักษะเยาวชนด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานและการตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภายใต้แนวคิด ไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอดโดยมี นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ จำนวนกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล กล่าวว่า โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่งทั่วประเทศ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมุ่งหวังที่จะเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบแอนิเมชัน ความยาว 1 นาที ภายใต้แนวคิด ไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอดเพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคมถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันเนื่องจากผลของภาวะโลกรวน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานของประเทศ

นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ กล่าวว่า กฟผ. ตระหนักถึงภาวะโลกรวน จึงมีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเล็งเห็นว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติ ที่จะส่งต่อความรู้ความเข้าใจ สร้างแรบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่นักศึกษาจาก 3 สถาบันทางภาคเหนือคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ที่ผ่านการคัดเลือก หวังว่าจากโครงการดังกล่าว จะทำให้นักศึกษาผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไป

 

สำหรับโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภายใต้แนวคิด ไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด”  พื้นที่ภาคเหนือ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อแอนิเมชันประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ภารกิจ กฟผ. ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย วิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, “Story Telling เล่าเรื่องอย่างไรให้สะกดคนดูโดย คุณภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ผู้กำกับภาพยนตร์ จากบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, “การสร้างสรรค์สื่อ Animation” โดย อาจารย์กลวัชร คล้ายนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อ ดิจิทัลโดย ดร.กฤษดา นวลมี นักการสื่อสารมวลชนมืออาชีพ, คุณธรรมและจริยธรรมของคนทำสื่อนยุคดิจิทัล โดย รศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564

 

Related posts