ส่งไม้ต่อ! กองทัพเรือจัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ทร.

 

 

วันนี้ (30 ก.ย.64) เวลา 14.09 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้แก่ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ กองทหารเกียรติยศ ได้ทำการยิงสลุต จำนวน 19 นัด บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในพระราชวังเดิม เพื่อเทิดเกียรติ ให้แก่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ก่อนที่จะอำลาชีวิตการรับราชการ ทั้งนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน นับเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 54 ในขณะที่ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 55 แห่งราชนาวีไทย

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งหวังให้กองทัพเรือ สามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมโลก เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ น่าชื่นชม และได้รับการยกย่องจากสาธารณชน โดยมอบนโยบายให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นว่ากองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีแนวทางที่มอบให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือที่ว่า “The Power of Unity The Power of the Navy” “พลังสามัคคี พลังราชนาวี

สำหรับ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2505 จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 54 วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ คือ ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ประจำกรุงโรม รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เป็น พลเรือเอก ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ 1 ตุลาคม 2562   

   

              

Related posts