“ราชทัณฑ์” ทุ่มงบสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ต้องขัง

 

 

“ราชทัณฑ์” ห่วงใย-ใส่ใจสุขภาพผู้ต้องขัง ทุ่มงบสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล รพ.เรือนจำกลางบางขวาง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ต้องขังแบบครบวงจร

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 30 ก.ย.64 ที่เรือนจำกลางบางขวาง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลของโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายมนตรี บุนนาค ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยรวมถึงเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในเรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง ส่งผลให้ประสบปัญหาการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ต้องขังป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมา กรมราชทัณฑ์ จึงได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง เป็นเงินจำนวน 24,101,800 บาท เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมระบบห้องออกซิเจนทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ พร้อมระบบจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล และห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคนิค Real – time PCR โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเทคนิค และการตรวจรับรองผลที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นายอายุตม์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ ตั้งเป้าให้ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลของโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางแห่งนี้ เป็นสถานที่รองรับการตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลุ่มผู้ต้องขัง โดยมีขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัย การตรวจยืนยัน การตรวจติดตาม รองรับการตรวจคัดกรองได้มากกว่า 2,000 ตัวอย่างต่อวัน เพราะกรมราชทัณฑ์มีความห่วงใยต่อสิทธิในสุขภาพและชีวิตของผู้ต้องขังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้าใจในความห่วงใยของญาติผู้ต้องขัง จึงเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลของโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางนี้ขึ้น เพื่อเร่งคัดกรองหากพบผู้ต้องขังติดเชื้อ วินิจฉัยและนำเข้ากระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตให้แก่ผู้ต้องขัง นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนขยายการตรวจ คัดกรองเพื่อรองรับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และบุคคลภายนอกอีกด้วย

Related posts