“อมาโด้” ปรับทัพองค์กร พร้อมก้าวกระโดดและรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Next Normal เต็มตัว

 

 

นายธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ (amado) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้จัดโครงสร้างผู้บริหารใหม่ เนื่องจาก “นายพร้อมวิชญ์ กรณ์อัศวกุล” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ลาออกมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นางกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งรักษาการ Chief Financial Officer (CFO) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แทน

โดยนางกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ ซึ่งดูแลสายการปฏิบัติการ สายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายการบริหารคลังสินค้า และสายบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้ว จึงมีความเหมาะสมดูแลสายงานด้านการเงิน และบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ร่วมขับเคลื่อนและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ อย่างแข็งแกร่งตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัทฯ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

สำหรับการจัดโครงสร้างใหม่ครั้งนี้ จะทำให้บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด มีความแข็งแกร่ง (strength) และมีความยืดหยุ่น (resilience) มากขึ้น เพื่อสามารถบริหารงานและเชื่อมต่อการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบโจทย์โลกยุค Next Normal ที่ทุกอย่างจะต้องเชื่อมต่อกันอย่างไร้ขีดจำกัด และสามารถนำเอาประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมาขับเคลื่อนบริษัทฯ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

 

 

Related posts