เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าฯสมุทรปราการ แก้ปัญหาน้ำท่วม

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (5 ต.ค.64) พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมร่วมปรึกษาหาแนวทางในการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำจุดที่ 6 สะพานวัดบางโฉลงนอก คลองสำโรง ต.บางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดตั้งชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ เพื่อนำเรือผลักดันน้ำเข้ามาสนับสนุนการเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.64 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบัน มีเรือผลักดันน้ำปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 26 ลำ แบ่งวางตามจุดต่างๆ จำนวน 6 จุด ได้แก่

 

จุดที่ 1 คลองลาดกระบัง ข้างแม็คโคร บางพลี จำนวน 3 เครื่อง

 

จุดที่ 2 คลองลาดกระบัง ข้าง บ.บางกอก แอร์เวย์ จำนวน 3 เครื่อง

 

จุดที่ 3 คลองขุด ถ.ตำหรุ – บางพลี ต.บางพลี จำนวน 4 เครื่อง

 

จุดที่ 4 สถานีอนามัยบางปลา คลองบางปลา จำนวน 6 เครื่อง

 

จุดที่ 5 สะพานกู้พารา คลองสำโรง ต.บางพลีใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง

 

จุดที่ 6 สะพานวัดบางโฉลงนอก คลองสำโรง ต.บางโฉลง จำนวน 6 เครื่อง

โดยในช่วงแรกมีการเดินเครื่องทั้งหมดวันละ 20 ชั่วโมงโดยประมาณ และเมื่อสถานการณ์น้ำดีขึ้นจะมีการพิจารณาร่วมกับ อ.บางพลี ลดระยะเวลาเดินเครื่องลงตามลำดับ ในการวางเรือผลักดันน้ำในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการระบายน้ำออกไปยังคลองบางปลา และคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ เพื่อส่งมวลน้ำออกสู่ทะเลให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังให้เร็วที่สุด และเพื่อเบาเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 

Related posts