“Bizclub Thailand” มาเพื่อให้ แล้วไปด้วยกัน

 

นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธาน Bizclub Thailand พร้อมด้วยนายแบงก์ชาติ แก้วชมภู เลขาธิการฯ และนายพงศกร พรมคำอ้าย ประธานภาคกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกอบการสมาชิกเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จ.ชัยนาท ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีนางสาวธนิตา แก่นเฟื่อง ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จ.ชัยนาท นายดุสิต จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการ ร่วมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมกว่า 100 ครอบครัว ณ บ้านหาดอาษา หมู่ที่ 3 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกบิสคลับ จ.ชัยนาท และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

Hits: 81

Related posts