ทร. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

 

 

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค.64) กองทัพเรือ ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 ในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณร 10 รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยในเวลา 07.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา เข้าร่วมพิธี

ต่อมาในเวลา 07.40 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมภริยา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อเดินทางถึง ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจุดเทียนส่องธรรม พระสงฆ์ให้ศีล แสดงธรรม เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมเสร็จ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประเคนกัณฑ์เทศน์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดัปกรณ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้บัญชาการทหารเรือ กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้นในเวลา 08.30 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวางพวงมาลา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี

ในเวลา 10.40 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร โดยพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณวัดอันเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการสร้างความกินดีอยู่ดีและการเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับประชาชนในทุกด้าน รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งต่อมาในเวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาคมภริยาทหารเรือ กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร ณ บริเวณวัดชิโนรสารามวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมทางบกและทางน้ำ ดังนี้

กิจกรรมทางบก เป็นการทำความสะอาดพื้นถนน เก็บขยะ ตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ บริเวณลานรอบพระอุโบสถ และท่าน้ำบริเวณโดยรอบ

 

กิจกรรมทางน้ำ เป็นการกำจัดวัชพืชและขยะปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในคลอง ปรับแต่งภูมิทัศน์ เติมจุลินทรีย์จิตอาสาบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับน้ำให้ใสสะอาด ณ คลองสาขาคลองมอญ ข้างวัดชิโนรสารามวรวิหาร

 

Related posts