เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.10

 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี (สสบ.) นำโดย สุกัญชญา ตันสุหัช พร้อมด้วย ภัทราพร สันติธาดาพร อุมาลี บุญญาวัลย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 13 กัณฑ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ 

 

Related posts