ผบ.กร. ตรวจเยี่ยมกองการฝึก กองเรือยุทธการ

 

 

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกองการฝึก กองเรือยุทธการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมแก้ไขปัญหาพร้อมเน้นย้ำตามนโยบาย การเตรียมและดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม กับสถานการณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

วันนี้ (19 ต.ค.64) พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ตรวจเยี่ยม กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยมี พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (ผบ.กฝร.) ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อจะได้ร่วมแก้ไขปัญหา ให้กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อไป

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างนักรบชาวเรือ ให้มีความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ ด้วยการมีครูผู้สอนที่มีความชำนาญ มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญ ในการตรวจสอบและประเมินผลความพร้อมรบของกำลังทางเรือในสาขาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจ ทั้งในยามปกติ และเมื่อมีสถานการณ์วิกฤต ดังนั้น ความเชี่ยวชาญของกำลังพล ความทันสมัยของเอกสาร บรรณสาร และหลักนิยม ที่สอดคล้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีอุปกรณ์สำหรับการฝึกที่มีความพร้อม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้ทุกท่าน จงภูมิใจ พัฒนาหน่วย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความรู้ และเตรียมความพร้อมของกำลังทางเรือของกองเรือยุทธการ ปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ

 

Related posts