ส.ว.พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) ลุยงานร่วมกับผู้ว่าฯเชียงราย พัฒนาจังหวัดให้เป็น “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

 

 

วันนี้ (21 ต.ค.64) จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) โดยหัวหน้าคณะ ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ ‘’ส.ว.พบประชาชน’’ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ, นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายณรงค์ อ่อนสอาด, นายเสรี สุวรรณภานนท์, นายมณเฑียร บุญตัน และนายชณทัต ปัทะมะภูวดล พร้อมผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวว่า นอกจากนี้คณะฯ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และติดตามสถานการณ์ รับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ ภาคเหนือ เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นมากตามลำดับ เป็นไปตามที่ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับเร่งคุมการระบาดโควิด และฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่คณะวุฒิสมาชิกกลุ่มภาคเหนือตอนบนมีหน้าที่รับผิดชอบเข้าสู่หน้าหนาว เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่คนในประเทศมักขึ้นมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ ภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งไทยและต่างชาติ ฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมทุกด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมประชุม คณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเขียงรายเตรียมความพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดเขียงราย ให้ทันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

Related posts