ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส

 

 

Monsieur Thierry MATHOU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Chevalier de l’Ordre National du Mérite จากประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส มอบให้แก่ พลเรือเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะที่เป็น อดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงปารีส ผู้ทำคุณประโยชน์ในการประสานความร่วมมือทางทหาร และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ในหลายด้านมาอย่างต่อเนื่อง ณ สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

Related posts