ปธ.ศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนฯสมุทรสาคร วางมาตรการป้องกันโควิด

 

 

ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังและวางมาตรการด้านสุขอนามัยของบุคลากรภายในศาลยุติธรรมและคู่ความ เน้นย้ำใช้โปรแกรม COJ PASS คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (12 พ.ย.64) เวลา 13.00 น. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 นางอุไรวรรณ ประชุมจิตร ไชยพรรค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายอวิน ปุณยประสพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

การเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดสมุทรสาครของประธานศาลฎีกาในวันนี้ เป็นการไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในศาลทั้งสองแห่งเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรมภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบุคลากรภายในศาลยุติธรรมและคู่ความ การใช้โปรแกรม COJ PASS คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 การส่งเสริมกระบวนการพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศาลยุติธรรม ก่อนเดินทางกลับ ประธานศาลฎีกาได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรของทั้งสองศาลด้วย

Related posts