ผบ.ทร. มอบรางวัลเกียรติยศนาวีแก่บุคคลดีเด่นและผู้ที่ทำคุณประโยชน์

 

 

กองทัพเรือ มอบรางวัลเกียรติยศนาวี ให้แก่บุคคลดีเด่นกองทัพเรือประจำปี 2564 และ รางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือประจำปี

 

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวี ให้แก่บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ ประจำปี 2564 และรางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือประจำปี 2564 เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้ กองทัพเรือ อนุมัติให้ มอบรางวัลเกียรติยศนาวี ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ คือ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี ในขณะที่รางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กองทัพเรือ นั้นใน ปีนี้กองทัพเรือได้พิจารณามอบให้แก่ พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

 

สำหรับ พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย ปัจจุบัน เป็นนายทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ ตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในด้านกวี พลเรือตรี ทองย้อย เป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างสูงในการแต่งบทกวีโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แต่งบทกวีต่างๆ ในโอกาสสำคัญของกองทัพเรืออยู่เสมอ ที่สำคัญคือคำร้อยกรองกาพย์เห่เรือ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีสำคัญในการเสด็จพยุหยาตราชลมารค ซึ่งการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้แต่งกาพย์เห่เรือนี้ นับเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่ง และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษแก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน องค์กร ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติโดยส่วนรวม

ในส่วนของ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศนาวีประจำปี 2564 นั้น ปัจจุบันเป็นอาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย เรือตรีหญิง สุดาพร หรือ น้องแต้ว เป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย สังกัดกองทัพเรือ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมวยสากลหญิงรุ่น 60 กิโลกรัม ในกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย มีผลงานในด้านกีฬาที่สำคัญคือ รางวัลเหรียญทอง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ในปี 2554 ที่ ประเทศอินโดนีเซีย รางวัลเหรียญเงินในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ในปี 2556 ที่ประเทศเมียนมาร์ รางวัลเหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ในปี 2561 ที่ประเทศอินโดนีเซีย รางวัล เหรียญทอง ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ในปี 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

 

Hits: 52

Related posts