สู่ร่มกาสาวพัสตร์

นายคณธัช ศิริธนาภิวัฒน์ (บุตร) นายโชคชัย ศิริธนาภิวัฒน์ (บิดา) และ นางกัญญวรรณ ศิริธนาภิวัฒน์ (มารดา) ได้ขอกราบลาอุปสมบท เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา โดยมี คนในครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานและอนุโมทนาบุญ ณ พัทธสีมาวัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งบรรยากาศการจัดงานบวชเป็นไปด้วยความสงบ เรียบง่าย เนื่องจากอยู่ในช่วงการระมัดระวังโควิด 19 ซึ่งเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปลงผม ขอขมา และแห่นาคเพื่อบรรพชาอุปสมบทในเวลา 09.00 น. โดยมี พระปลัด ประสิทธิ์ ถาวรธมฺโม เจ้าคณะตำบลปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดสนามเหนือ (พระอุปัชฌาย์)

โดยนายคณธัช ศิริธนาภิวัฒน์ (นาค) ได้กล่าวลาก่อนอุปสมบทว่า กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำล่วงเกินต่อพวกท่าน ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบขอขมา และขอความเมตตาอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และขอกราบอนุโมทนา ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในการอุปสมบทให้แด่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญกันทั่วทุกคน สาธุ

Cr. สมศักดิ์ 7-11 สตาร์นิวส์วัน ภาพข่าว รายงาน

 

Related posts