กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน วัดส้มเกลี้ยง 

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ทำกิจกร

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท.) พ.อ.สถาพร กีรติโฆษิต หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัด น.บ., จนท.กอ.รมน.จังหวัด น.บ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จ.นนทบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ณ วัดส้มเกลี้ยง ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างมีความตั้งใจร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่ปวงชนชาวไทย

Cr. สมศักดิ์ 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Related posts