ผบ.ทร. เยือนญี่ปุ่น ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ 2022

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review :IFR) 2022 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของ ผบ.กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.65 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review :IFR) 2022 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลประเทศญี่ปุ่น โดยมีเรือรบของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นและ กองทัพเรือชาติต่างๆ อีก 12 ประเทศเข้าร่วมสวนสนามทางเรือ จำนวนทั้งสิ้น 38 ลำและ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นประธานในพิธีบนเรือJS Izumo (DDH-183) ในส่วนของกองทัพเรือไทย ได้ส่ง เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมการสวนสนามในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างการสวนสนามทางเรือฯ เจ้าภาพได้จัดให้มีการหารือระดับทวิภาคี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในส่วนของ พลเรือเอก เชิงชายชมเชิงแพทย์ ได้มีการหารือกับ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ประเทศต่างๆ ดังนี้

1. พลเรือเอก Michael Gilday ผบ.ทร.สหรัฐอเมริกา

2. พลเรือโท Mark Hammond ผบ.ทร.ออสเตรเลีย

3. พลเรือเอก Mohammad Shaheen Iqbal ผบ.ทร.บังคลาเทศ

4. พลเรือตรี Dato Seri Pahlawan Spry Bin Haji Serudi ผบ.ทร.บรูไนดารุสซาราม

โดยการหารือเป็นไปด้วยมิตรภาพของคู่เจรจา ซึ่งแต่ละฝ่ายจะได้นำประเด็นต่างๆที่ได้หารือร่วมกันไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Hits: 28

Related posts