ผบ.ทร. ร่วมประชุม WPNS ครั้งที่ 18 ที่โยโกฮามา

ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ครั้งที่ 18 ที่กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และภริยา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ครั้งที่ 18 ที่กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 28 ประเทศ ซึ่งการจัดประชุม WPNS ครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกับการสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review: IFR 2022) ในโอกาสครบรอบ 70 ปี กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น โดย กองทัพเรือ พิจารณาจัด เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมการสวนสนามทางเรือไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

สำหรับการประชุม WPNS นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุม The International Sea Power Symposium (ISS) ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้แทนระดับสูงของกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกได้มีโอกาสพบปะพูดคุยถึงปัญหา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

โดยการประชุม WPNS จัดเป็นลักษณะการประชุมทางวิชาการที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองทุกวงรอบ 2 ปี ปัจจุบัน กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง WPNS มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิก อันจะนำไปสู่การพัฒนา ขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และนำมาซึ่งความมั่นคงทางทะเลอย่างยั่งยืนในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมของกองทัพเรือไทยในเวทีระหว่างประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะมีการเจรจาแบบทวิภาคีกับ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ประเทศต่างๆ ได้แก่ ผบ.ทร.สหราชอาณาจักร ผบ.ทร.สิงคโปร์ ผบ.ทร.ปากีสถาน ผบ.ทร.อินเดีย ผบ.ทร.ฟิลิปปินส์ และ ผบ.กองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (The United States Pacific Fleet (USPACFLT)

Hits: 22

Related posts