ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ หน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ บน เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ณ เมืองโยโกซุกะ ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (9 พ.ย.65) เวลา 11.00 น. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ หน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review 2022) โดยมี พล.ร.ต.โชคชัย เรืองแจ่ม ผบ.หน่วยเรือสวนสนาม ให้การต้อนรับ

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การได้มาปฏิบัติราชการในต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของกำลังรบทางเรือของประเทศแล้ว กำลังพลทุกนายยังได้นำพาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของกองทัพเรือมาแสดงออกให้นานาอารยประเทศได้รับรู้ จึงขอให้กำลังพลทุกนายพึงระลึกรักษาเกียรติยศนี้ไว้”

รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ผบ.หน่วยเรือสวนสนามฯ ผู้บังคับการเรือ และกำลังพลทุกนาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Related posts