“P5 Group” มอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.นนทบุรี

คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร P5 Group ร่วมกับ ช่องคูลชาแนล 82 และช่องไทไชโย 68 ส่งมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี P5 Group มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก จึงมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกร่าง จ.นนทบุรี และพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดทำโครงการ #ปันน้ำใจให้สังคมครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มคืนกลับสู่สังคม

 

 

Hits: 20

Related posts