อธิบดีศาลเยาวชนฯ เปิดโครงการศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “ศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One)” และเปิด “เล้าไก่แสนสุข แปลงผักผูกพัน” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

วันนี้ (17 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All For One)” โดยมี นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมมือ ดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนผู้กระทำความผิดในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ตามนโยบายประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้หยุดการจัดกิจกรรมไปประมาณ 2 ปีเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ในยุคปัจจุบัน หัวข้อ “สำคัญที่ใจ” โดยคุณเชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ และมีนายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกฤษดา วงษ์แก้ว นายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง และ นายธนาตุล ธาดาวิโรจน์ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย บรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ” อันเป็นการสร้างแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีขวัญกำลังใจในการกลับตัวเป็นคนดี มุ่งมั่น สร้างอนาคตที่ดีแก่ตนเอง

นอกจากนี้ นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด “เล้าไก่แสนสุข แปลงผักผูกพัน” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

Hits: 19

Related posts