ผบช.ภ.8 ติวเข้มคุมสอบแข่งขันบุคคลภายนอก บรรจุข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

วันนี้ (18 พ.ย.65) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.8 พล.ต.ต.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผบก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ รองผบก.อก.ภ.8 ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฎิบัติคุมสอบข้อเขียน ในการสอบข้อเขียนแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2565 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ ในส่วนที่ ภ.8 เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบ ณ ห้องประชุมชัยจินดา ภ.8

 

Related posts