กฟผ. คว้า 2 รางวัลในงาน SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัล Energy Revolution ในฐานะองค์กรดีเด่นที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน และรางวัล Energy Leadership Executive of the Year ซึ่งนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ได้รับในฐานะผู้นำด้านพลังงานแห่งปี โดยมี นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบ ในงานมหกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีแห่งเอเชีย SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

Related posts