ผบ.ทร. เยือนมาเลเซียเยี่ยมคำนับ ผบ.ทร. มาเลเซีย

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.อ.ตัน สะรี อับดุล ราห์มัน บิน อายอบ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ มาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือมาเลเซีย ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย โดยได้มีการหารือระหว่างกันในหลายประเด็น โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขอบคุณกองทัพเรือมาเลเซีย ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเฉพาะในห้วงปีที่ผ่านมา ที่กองทัพเรือทั้งสองได้รื้อฟื้นกิจกรรมความสัมพันธ์ให้กลับมาเหมือนอย่างเช่นเดิมก่อนสถานการณ์ COVID-19 ที่ได้ส่งผลให้หยุดชะงักเป็นระยะเวลาสองปีกว่า

ทั้งนี้ ในห้วงปีที่ผ่านมา กองทัพทั้งสองได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร อาทิ การแนะนำตัวและพบปะของ ผบ.หน่วยกำลังในพื้นที่ ทั้งฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย การฝึก THALAY Laut การฝึก SEAEX THAMAL การเยือนของ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุม Navy to Navy Talks  ตลอดจนการเยือนของเรือรบระหว่างกัน

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวขอบคุณที่กองทัพเรือมาเลเซีย ที่เสนอความช่วยเหลือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านมา

สำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย ที่ผ่านมา กองทัพเรือของทั้งสองประเทศ ได้มีการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในประเด็นที่สำคัญได้แก่ ดำรงความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (SMEE) ในสาขาที่ กองทัพเรือทั้งสองฝ่ายมีความชำนาญ เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) การบังคับใช้กฏหมายทางทะเล การดำรงด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (IEC) โดยมีแผนการเสนอที่นั่งในหลักสูตรทางทหาร ต่างๆ ระหว่างกัน

อนึ่ง ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ กองทัพเรือของทั้งสองประเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรือมาเลเซีย RTN- RMN Senior Officer Interaction and Engagement :SOIE อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

Related posts