“ราชทัณฑ์” ยืนยัน “กำนันนก” ยังอยู่ในเรือนจำ ทนายนำเอกสารบริษัทให้เซ็น

กรมราชทัณฑ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลกรณีที่มีสื่อได้เผยแพร่ข่าวในวันนี้เกี่ยวกับ นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มีการลงนามลายมือชื่อในเอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และหนังสือมอบอำนาจยื่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม โดยลงรับเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และกล่าวว่ากำนันนก ได้ออกไปเซ็นเอกสารอยู่ภายนอกเรือนจำ นั้น

กรมราชทัณฑ์ ได้รับการยืนยันจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ทนายความของนายประวีณฯ ได้เข้าเยี่ยมและยื่นคำร้องขอให้ นายประวีณฯ ลงนามลายมือชื่อในเอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และหนังสือมอบอำนาจยื่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการธุรกรรมบริษัท ทางเรือนจำฯ จึงได้นำเอกสารที่ปรากฎในสื่อไปให้นายประวีณฯ ลงนามลายมือ เพื่อยืนยันว่าเป็นการลงนามโดยตนเองจริงในเอกสารดังกล่าว ซึ่งนายประวีณฯ มิได้ออกไปเซ็นเอกสาร หรือร่วมประชุมตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า นายประวีณฯ หรือกำนันนก ยังคงถูกควบคุมอยู่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน

ซึ่งหลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกราย สามารถติดต่อสื่อสารกับทนายความเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้ต้องขังได้เป็นปกติ โดยการลงลายมือชื่อในเอกสารทุกประเภทของผู้ต้องขังนั้น ทนายความจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อทางเรือนจำ เพื่อขอให้ผู้ต้องขังลงนามลายมือชื่อทุกครั้ง เป็นไปตามกฎระเบียบที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้

 

Hits: 23

Related posts