ชวนเที่ยวงาน “เกษตรแฟร์ปากช่อง 66” ครั้งที่ 16 เริ่ม 8 ธ.ค.นี้

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายเกรียงไกร ศรีวัฒนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ รักษาการเกษตรอำเภอปากช่อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง 66 ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ริมถนนมิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีกำหนด 4 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 8-11 ธันวาคม 2566

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง อยู่ในหลายพื้นที่เพื่อทดลอง วิจัย ขยายพันธุ์พืชจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกรมหาศาล โดยศูนย์ข้าวโพดข้างฟ่าง แห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์วิจัย เผยแพร่ความรู้ วิจัยเทศโนโยยี ทางการเกษตรอินทรีย์การฝึกอบรมด้านความรู้การเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพด ไม้ดอก ให้กับประชาชนเกษตรกร ในพื้นที่แปลงสาธิต ยังได้ปลูกข้าวโพดหวานหลายสายพันธุ์ ไม้ดอก และข้าวฟ่าง เพื่อให้เกษตรกร นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมศึกษา

ในงานเกษตรแฟร์ปากช่อง 66 ได้เปิดบูทเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีการผลิต และและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางด้านข้าวโพดและข้าวฟ่าง ซึ่งนับว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ให้เกษตรทั่วไปได้นำไปปรับใช้ในการเพิ่มผลิตทางการเกษตร รวมถึงเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างได้ให้กับเกษตรกร และรวมไปถึงกลุ่มผู้ผลิตแปรรูปสินค้าทางการเกษตร สินค้า otop ผลไม้ ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในงานยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ ฟาร์มสุขใจ เกษตรไทยยั่งยืน การสาธิตการแปรรูปจากข้าวโพด ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด คุ๊กกี้ข้าวโพด ไอศครีมน้ำนมข้าวโพด วุ้นน้ำนมข้าวโพด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

Related posts