สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์”

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมี นายสุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมาเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

นอกจากนี้ มี นายมานิตย์ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อดีตประธานสภาการนักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอาวุโสสื่อในเครือผู้จัดการ/ที่ปรึกษาสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งชาติ, นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโส, นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น, นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สนท.) และบรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายสายัณห์ พรนันทารัตน์ อุปนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน, นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) และรองประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, นายจรุงพันธุ์ ก่อเกียรติตระกูล ที่ปรึกษา สภท., น.ส.สุพัตรา สมถวนิช กรรมการ สนท – สภท., นายกฤษติน นิลมานนท์ ผู้จัดการ สภท. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรมศพฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

Related posts