พี่ใหญ่ ใจกว้าง มองไกล “บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์”

บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ เป็นชื่อที่ต้องบันทึกไว้ในตำนานนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ที่มีบทบาทสร้างสรรค์และสร้างรากฐานความร่วมมือของคนทำงานในวิชาชีพสื่อมวลชนไทย และได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวงการสื่อมวลชนอาเซียน จนพัฒนาแน่นแฟ้นมาถึงยุคปัจจุบัน

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล เผยว่า ผมได้มีโอกาสร่วมทำงานกับพี่บัณฑิต ในการชับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับเพื่อนพ้องน้องพี่วงการนักข่าวมากกว่า 20 ปี เช่น การร่วมก่อตั้ง สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รวมกลุ่มคนทำงานด้านข่าวเศรษฐกิจ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จนได้ยกระดับเป็นสมาคมในปัจจุบัน

บทบาทการสร้างความเป็นปีกแผ่นของ 10 สมาคม ด้านสื่อมวลชนที่เริ่มรวมตัวกันเป็น สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก็นับเป็นพัฒนาการที่สำคัญ พี่บัณฑิตจึงเป็นที่ยอมรับให้เป็นประธานรวม4ปี รวมทั้งการได้รับเลือกให้เป้นผู้นำของสถาบันและองค์กรของสื่อมวลชนหลายแห่ง อีกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับ สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และได้เป็นประธานในปี 2533 ด้วยประสบการณ์ที่ได้สัมผัส มีความทรงจำด้วยความนับถือและอาลัยรัก ความเป็น บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ ก็คือ พี่ใหญ่ ใจกว้าง มองไกล

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

บรรณาธิการ Green Innovation&SD สื่อเครือผู้จัดการ

เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนปี 2535

นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยปี 2542

ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปี2542

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2550

ที่ปรึกษาสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2566

Related posts