นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เข้าพบ ผบช.สพฐ. เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา อาทิ คุณสรรเสริญ จันทรมณี คุณดลภัทร การธราชว์ คุณผดุงพร พรมนอก คุณพงษ์พันธุ์ อัศวินวรรณเหม และคุณจันทร์แรม ธุสาวฒิ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2567 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ

Related posts