เสธ.ทร. ตรวจความพร้อมการฝึกยิงตอร์ปิโด Mk.46 ภาคทะเล

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อมการฝึกยิงตอร์ปิโด Mk.46 ในทะเล ในการฝึกภาคทะเลของการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2567 ถูกเป้า-ปลอดภัย-ตรวจสอบได้

วันนี้ (16 พ.ค.67) พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตรวจความพร้อมการฝึกยิงตอร์ปิโด Mk.46 ของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและเรือหลวงนเรศวร ที่จะมีการยิงตอร์ปิโดต่อเป้าฝึกใน 23 พฤษภาคม 2567 ที่จะถึงนี้

หลังจากรับทราบการเตรียมความพร้อมการฝึกยิงตอร์ปิโด Mk.46 ของหน่วยแล้ว เสนาธิการทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้ทางเรือก่อนออกเรือไปฝึกยิงตอร์ปิโดจะต้อง เข้าใจหลักการทำงานตอร์ปิโดอย่างถ่องแท้ ให้คำนึงถึงทุกองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการทำงานของตอร์ปิโด เพื่อลดโอกาสในการยิงพลาดเป้ามากที่สุด และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเรือ และกำลังพลที่ร่วมการฝึกเป็นอันดับแรก รวมทั้งให้ข้อสังเกตในการเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ ให้กับเป้าใต้น้ำ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของตอร์ปิโดภายหลังการฝึก เพื่อพัฒนาองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีให้มีขีดความสามารถ และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

 

Related posts