ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเรือ ต.111-ต.272 ช่วยดับเพลิงเหตุไฟไหม้เรือยอร์ช กลางทะเลภูเก็ต

วันนี้ (20 พ.ค.67) เวลา 15.12 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือยอร์ช ชื่อ ออฟเซสชั่น 2 ที่จอดอยู่บริเวณเกาะโหลน อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ประสาน การปฎิบัติกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 จัดเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.111 เรือ ต.272 ของกองทัพเรือ ร่วมกับเรือ ศรชล.4005 และ เรือ Speed boat มูลนิธิศูนย์ไข่มุก ดำเนินการดับเพลิง โดยเรือยอร์ชลำดังกล่าวได้จอดทอดสมอทิ้งไว้ โดยไม่มีคนเฝ้า ผลการปฏิบัติสามารถควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อย กำลังพลปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ภารกิจในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย ภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยทางทะเล ซึ่งเป็นภารกิจที่กองทัพเรือให้ความสำคัญ กองทัพเรือได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. จัดเตรียมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ หากประชาชนมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือในทะเล สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1696 และสายด่วน ศรชล. 1465 ตลอด 24ชั่วโมง

 

Related posts