“เมสัน” ร่วมปล่อยเต่าทะเล ใน “วันเต่าโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เมสัน ร่วมปล่อยเต่าทะเล ใน วันเต่าโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำแนวคิด MASON BETTER TOGETHER – GIVING TOGETHER สร้างการเติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

เมสัน (MASON) โรงแรมพูลวิลล่า 5 ดาว ดีไซน์ทันสมัยในเมืองพัทยา-นาจอมเทียน จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ปลูกหญ้าทะเล และเก็บขยะริมชายหาด ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ คงสมดุลระบบนิเวศทะเลไทย เนื่องในวันเต่าโลก (World Turtle Day) วันที่ 23 พฤษภาคม ตามแนวคิด Giving Together , Better Together แสดงจุดยืนของเมสัน ในการเป็นผู้ประกอบการที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมีแนวคิดและการดำเนินงานสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวพรพรรณ รัตนพิทักษกุล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเมสัน กล่าวว่า เมสันเป็นผู้ประกอบโรงแรม ที่เปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว และมีความตั้งใจจริงตั้งแต่วันเริ่มกิจการให้เมสันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมและแนวคิดที่ทันสมัย เติบโตไปพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เมสันเป็นโรงแรมติดชายทะเล จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยทุกปีทางเมสันได้จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยการปล่อยเต่าทะเล เนื่องในวันเต่าโลก เป็นเชิงสัญลักษณ์ ให้พนักงานซึ่งถือเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญเข้าร่วมเรียนรู้ โดยครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และเลือกทำกิจกรรมที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันใน จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์เต่าทะเลที่สมบูรณ์

โดยเมสันได้พาพนักงานเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตะวันออก และศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล (เกาะมันใน) จังหวัดระยอง พร้อมทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ปล่อยเต่าทะเล และเก็บขยะริมชายหาด ภายใต้คำแนะนำและกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในการให้บริการอย่างรับผิดชอบและสร้างคุณค่าไปพร้อมกัน

นอกจากกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเล เป็นประจำทุกปีแล้ว เมสันมีแคมเปญ MASON BETTER TOGETHER – GIVING TOGETHER เพื่อจัดกิจกรรมด้านสังคมและความยั่งยืนต่อเนื่อง อาทิ การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มูลนิธิกระท่อมพระสิริ (the Glory Hut Foundation) การแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายของที่ระลึกใน MASON Shop และกิจกรรมพิเศษ (Conceirge activity) บริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ การสนับสนุนทักษะเด็ก ๆ โดยสอนการปลูกผักสวนครัวที่ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดที่บ้านครูจา การริเริ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Earth Hour, World Ocean day, World Environmental day เป็นต้น รวมทั้งมุ่งมั่นเป็นโรงแรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ อาทิ Green hotel award และ Travelife Certificate รวมทั้งการใช้พื้นที่สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนด้วยสวนออร์แกนิก MASON Secret Garden เป็นต้น

“เมสันพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะการมอบประสบการณ์และมาตรฐานบริการสุดพิเศษให้กับลูกค้าของเราเท่านั้น แต่เราสอดเเทรกการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ภายใต้กรอบ ESG ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดีอย่างรอบด้าน เพื่อการพัฒนาต่อไปในทุกวัน” นางสาวพรพรรณ รัตนพิทักษกุล กล่าว

 

Related posts