บรรพชาอุปสมบท 99 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรพชาอุปสมบท 99 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน 99 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหาร เขตพระนคร พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ด้วยปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุข ความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงของประเทศชาติ และพระศาสนา ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา อันหาที่สุดมิได้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา จึงได้พร้อมใจกันจัดโครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2567

ซึ่งในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ Mr.Wang Ning ซึ่งเป็นชาวปักกิ่ง ประเทศจีน ได้เข้ามาทำธุรกิจในไทย ได้มีโอกาส บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย Mr.Wang Ning เป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย เป็นอย่างดียิ่ง

ซึ่งวัฒนธรรมจีน – ไทย การค้าการศึกษา และการศาสนา มีความควบคู่กันมาอย่างยาวนาน ในที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ส่วนตัวแล้วชอบทำบุญทำกุศล ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา มอบให้กับพุทธศาสนาตลอดมา จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตนได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้

 

Related posts