มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็กแด่ ‘นายกรัฐมนตรี’ ให้เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ’64

  “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ส่งความสุข กระตุ้นเยาวชนวิถีใหม่ (ยุค New Normal) รักษ์สุขอนาม…

Read More