กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานใ…

Read More

กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนาพฤตินิสัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ราชทัณฑ์ ผู้นำทางเดินแห่งชีวิตคนหลังกำแพง

กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนาพฤตินิสัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้ หัวข้อ “Captain of Lives” ร…

Read More

นายก สภท. นิมนต์ พระธรรมกิตติเมธี ประพรมน้ำมนต์ สำนักงานสมาคมฯ เสริมสิริมงคล

วันนี้ (26 พ.ย.66) ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59ปี) เขตดุสิต กรุงเท…

Read More

ฤกษ์ดี! “นคร” นิมนต์ “พระธรรมกิตติเมธี” เจิมป้ายสมาคมฯ หลังซ่อมแซมใหม่ เสริมสิริมงคล

นายก สนท. กราบนิมนต์ “พระธรรมกิตติเมธี” เจิมป้ายสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราช…

Read More

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นประธานเปิดพิธีเปิดโ…

Read More

โฆษก ทร. ยอมรับ ชายคลุ้มคลั่งบนท้องถนนในพื้นที่ จ.กระบี่ เป็นพลทหารสังกัดกองทัพเรือ

โฆษก ทร. ยอมรับ ชายคลุ้มคลั่งบนท้องถนนในพื้นที่ จ.กระบี่ เป็นพลทหารสังกัดกองทัพเรือ มีอากา…

Read More