รองปธ.ศาลฎีกา ปิดโครงการ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 12” ค่ายกฎหมายบ่มเพาะคุณธรรม มุ่งค้นพบตัวเอง สู่เส้นทางการเป็นผู้พิพากษา

วันนี้ (3 พ.ค.67) ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ รอง…

Read More

บสย. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โครงการ “บสย. ร่วมใจ ทำดี เพื่อสังคม” ครั้งที่ 2

บสย. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเ…

Read More

TOA โชว์วิชั่นผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลก ชูแนวคิดความยั่งยืน “Future Tree” ในงานสถาปนิก’67

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โชว์วิชั่นผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลก คว…

Read More

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มอบถุงยังชีพผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ย่านวงศ์สว่าง

นายวรวัฒน์ คงตั้งจิตต์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (วศ.11 อฟน.) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบ…

Read More

เจ้าแขวงจำปาสัก เป็นประธานเปิดร้านเซเว่นฯ สาขาแรกในนครปากเซ

ดร.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก และคณะผู้บริหารระดับสูงของแขวงฯ ประกอบด้วย ท่านทองลี สีส…

Read More

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นำชุมชนตลาดศรีบางกรวย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน

นายพลากร บุญห่อ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) นายวิภพ ภาณุอำไพ …

Read More

“สภท.” ร่วมกับ “ชมรมสายสัมพันธ์ ศุลกากร” จัดโบว์ลิ่งการกุศล “สภท. โบว์ลิ่งคัพ”

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.67 ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59ปี) เขตดุสิต กรุง…

Read More