คุมประพฤติ Kick off พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ตั้งเป้าเพิ่ม อ.ส.ค. ใหม่ 75,000 ราย

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัมมนา…

Read More