เพชรบูรณ์ เตรียมจัดงานอายุวัฒนมงคล พระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต

 

เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต เตรียมขออนุญาตจากปกครองอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการจัดพิธีถวายมุทิตาจิตสักการะ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 60 ปี ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.59น. ที่วัดป่าภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

โดยครูบาวงศ์ จตฺตมโล และเหล่าศิษยานุศิษย์ ได้สำรวจความเรียบร้อยของสถานที่ ก่อนจะถึงวันจัดพิธีถวายมุทิตาจิตสักการะ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 60 ปี พิธีถวายผ้าป่ามุทิตา เพื่อสร้างหอพระแก้วพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ สำหรับหอผู้ป่วย 144 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่มีการเตรียมการมานานหลายเดือน ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

ตามที่เหล่าศิษยานุศิษย์ ผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรม และสาธุชนผู้มีศรัทธาต่อองค์ พระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต จะได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการจัดงานประเพณีประจำปี เพื่อถวายมุทิตาจิตสักการะ และร่วมทำบุญต่อยอดพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปีนี้ พระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต มีอายุครบ 5 รอบ 60 ปี เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ทุกสายบุญ จะได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-22 ซึ่งมีกิจกรรมทำบุญหลายกิจกรรม เช่น พิธีถวายมุทิตาจิตสักการะ ตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนสร้างหอพระแก้วพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และกองผ้าป่าสมทบทุน จัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ มอบแด่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

โดยเฉพาะหลวงตาพระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต เป็นพระเกจิที่มีเมตตาบารมีสูง มีศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ จึงคาดว่าจะพากันเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในช่วงการจัดงานดังกล่าว อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รอบ 2 ทางคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ จ.เพชรบูรณ์ ได้ออกประกาศห้ามไม่ให้มีการจัดงานหลายประเภท ซึ่งจะเป็นการเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนจัดงานครั้งนี้ วัดป่าภูทับเบิกและศิษยานุศิษย์ จะทำหนังสือขออนุญาตจัดงานไปทางฝ่ายปกครอง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดงานได้ตามกำหนด แต่ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจะมีการจำกัดจำนวนคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ตั้งจุดคัดกรอง ให้ทุกคนสวมหน้ากากนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง เป็นต้น

ทั้งนี้ รูปแบบการจดงานจึงกำหนดแบบเรียบง่าย ทุกคนที่มาร่วมงานต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ปฏิบัติธรรม เหล่าศิษยานุศิษย์และผู้มีศรัทธาต่อหลวงตาพระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต ต่างมีความหวังว่าทางปกครองอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จะอนุญาตให้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวได้ โดยเป็นการจัดพิธีถวายมุทิตาจิตสักการะและทำบุญแบบนิวนอร์มอล เพราะจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ซึ่งถือว่าการทำบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่ 2564 ตลอดจนเป็นการเสริมกำลังใจร่วมกันปัดเป่าภัยร้ายโควิด-19 อีกด้วย

Related posts