ราชทัณฑ์ จับมือ UNDP มุ่งพัฒนางานราชทัณฑ์ สู่มาตรฐานสากลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังข้ามเพศ

 

ราชทัณฑ์ จับมือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย (UNDP) มุ่งพัฒนางานราชทัณฑ์ สู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังข้ามเพศ

วันนี้ (19 ก.พ.64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์เตรียมประสานความร่วมมือกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) เพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ในหลากหลายมิติ โดยเมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับนายเรอโน เมเยอร์ (Mr. Renaud Meyer) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย ถึงรายละเอียดขอบเขตความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยินดีและพร้อมที่จะประสานความร่วมมืออย่างเต็มที่

สำหรับความร่วมมือในระยะแรก จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ข้ามเพศ (Transgender Prisoner) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ต้องขังข้ามเพศ ทั้งกลุ่มชายข้ามเพศ และหญิงข้ามเพศในเรือนจำทั่วประเทศ รวมกันประมาณ 4,000 คน (แปลงเพศแล้วเกือบ 60 คน) แม้ว่าที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้มีการออกมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังกลุ่มนี้อยู่แล้ว แต่ยังพบข้อจำกัดและปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง ดังนั้น ด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก UNDP จะช่วยให้กรมราชทัณฑ์สามารถพัฒนาแนวทางการปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศในเรือนจำได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยเริ่มการดำเนินการตั้งแต่รับตัวเข้าเรือนจำ จนกระทั่งปล่อยตัว นอกจากนี้ UNDP ยังเสนอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้ต้องขัง อีกทั้งกระบวนการกลับคืนสู่สังคม เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าของประเทศ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

นายอายุตม์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะเร่งกำหนดวางแผนงาน และลงนามในบันทึกข้อข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงนับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ UNDP ที่นอกจากจะช่วยยกระดับงานราชทัณฑ์ไทยให้ได้มาตรฐานสากลแล้ว ยังถือเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติต่อไป

Related posts