“อธิบดีกรมคุก” คุมเข้มวาง 5 มาตรการ สั่งผบ.คุกทั่วประเทศ ปรับแผนความปลอดภัย ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ

 

“ราชทัณฑ์” กำชับ เจ้าหน้าที่ ดูแล-ตรวจตราพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมวาง 5 มาตรการ สร้างความปลอดภัยในเรือนจำและทัณฑสถาน ทั่วประเทศ

วันนี้ (3 มี.ค.64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งการกำชับเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการและเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ เน้นย้ำ ผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน ต้องดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในทุกด้าน ชี้ หากเกิดเหตุซ้ำ ถือเป็นความบกพร่องของผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน

นายอายุตม์ เปิดเผยถึง กรณีเหตุเพลิงไหม้ป้ายและทรัพย์สินของราชการ บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 ว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก กรมราชทัณฑ์ ได้วาง 5 มาตรการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเบื้องต้น โดยให้เรือนจำและทัณฑสถาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ คือ

1. ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจุดในพื้นที่ของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

2. ให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ภายนอกเรือนจำ โดยต้องมีเจ้าพนักงานเรือนจำปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง

3. ให้เจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์หมั่นเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบของเรือนจำและทัณฑสถาน รวมทั้งแนวกำแพงทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอ

4. ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิทยุสื่อสารตลอดเวลา ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติ

5. ให้หมั่นตรวจตราและสังเกตพฤติกรรมของบุคคลภายนอก รวมถึงยานพาหนะที่เข้ามาในเขตพื้นที่อยู่เสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ยังได้ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละท้องที่ ในการร่วมดูแลความเรียบร้อยของเรือนจำและทัณฑสถานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนเน้นย้ำ ให้ผู้บัญชาการเรือนจำ และผู้อำนวยการทัณฑสถานทุกแห่ง เข้มงวดและกวดขันการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติของนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยต้องหมั่นตรวจตราการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นอยู่เสมอ หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่ถือปฏิบัติ จนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน

นายอายุตม์ กล่าวปิดท้ายว่า ด้วยลักษณะงานของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความยากลำบากเป็นพิเศษ ที่ไม่ใช่เฉพาะการดูแลและแก้ไขผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลพื้นที่โดยรอบของสถานที่คุมขังให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ ตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ทุกคน มีความตั้งใจในปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด

Related posts