จังหวัดชัยภูมิ ถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

วันที่ 9 มี.ค.64 ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 วันที่ 2 โดยมีพระราชชัยสิทธิสุนทร ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี โดยจังหวัดชัยภูมิได้จัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทานขึ้น โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ทหาร ตำรวจ ราชทัณฑ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีฯ

สำหรับจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ แบ่งเป็นประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ.๓ ประโยค ป.ธ.๔ รวมพระภิกษุ สามเณร จำนวน 443 รูป โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน ที่ใช้สำหรับในการสอบครั้งนี้แก่พระภิกษุ สามเณร ด้วย

Hits: 71

Related posts