ฟุตบอลกระชับมิตร สานความสัมพันธ์ระหว่างดรีมทีมอำเภอหนองสองห้อง พบกับ ทีมอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ที่สนามเจอารีน่า ทีมอำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พบกับ ทีมอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดยนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ พร้อมคณะ โดยนายธรรมรัตน์ โคสมบูรณ์ กีฬาอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะ

ข้าราชการในอำเภอหนองสองห้องได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน โดยทางผู้จัดการสนามเจอารีน่า นายจารุวัฒน์ ศิริวัจรพร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอุ่นเครื่องและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วและทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ร่างกายของคณะข้าราชการที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
“เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังกาย”

Cr.ผดุงพร พรมนอก รายงาน

Related posts